Från ett akustiskt problem till en fungerande lösning